ČLENOVÉ

PAVLÍNA MALÍKOVÁ, autorizovaný krajinářský architekt, zakladatel

ALEŠ STEINER, autorizovaný krajinářský architekt, zakladatel

MARTINA ADAMOVSKÁ, krajinářský architekt

MILAN VLČEK, autorizovaný architekt, spolupráce

 

Ateliér Steiner a Malíková krajinářští architekti navazuje svou činností na jedenáctiletou existenci ateliéru a05, jehož byli spoluzakladatelé.